Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56, 664 340 358
Rejestracja on-line
mgr Wojciech Biernacki

psycholog

Wojciech Biernacki

 

psycholog

 

Działam na gruncie Psychologii Humanistycznej, gdzie najważniejszy jest ciepły i przyjazny kontakt z drugim człowiekiem, indywidualne podejście do każdego pacjenta, poszukiwanie dróg rozwoju człowieka - także w sytuacjach kryzysowych, odnajdywanie tego co nas łączy , a nie dzieli w relacjach z innymi ludźmi.

 

Ważnym elementem radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest przywracanie harmonii psychofizycznej, zadbanie o stan swojego zdrowia somatycznego, sprawnosci fizycznej, równowagi między pracą a relaksem.

 

Człowiek jest jednością ciała i psychiki – w szybko pędzącym życiu codziennym zdarza się nam o tym zapominać.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Osobiste konsultacje telefoniczne przed wizytą: 501 451 527

 

Doświadczenie zawodowe:

 

8 lat pracy w Klinice Psychiatrii UJ, były psycholog Kadry Polski łuczników, występy w programach TV i radiowych.

 

Główne pola działania:

 

 •  życie uczuciowe człowieka
 •  terapia par
 •  problemy dzieci i młodzieży
 •  poradnictwo zawodowe
 •  psychologia sportu
 •  muzykoterapia

 

 

 

Uprzejmie proszę o odwoływanie wizyt najpóźniej w przeddzień umówionego terminu.

 

 

Rejestracja telefoniczna

 

Rejestracja on-line

 

mgr Magdalena Bobik

psychoterapeuta

Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) w Krakowie. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji, którą prowadzi mgr Milena Karlińska – Nehrebecka (certyfikowany superwizor i psychoterapeuta). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym PTPI oraz European Association for Psychotherapy.


Zakres udzielanej pomocy:

 • trudne sytuacje życiowe
 • złe samopoczucie
 • problemy w relacjach z ludźmi
 • nadmierne lęki (np.: związane z wychodzeniem z domu, podróżowaniem, pozostaniem samemu, lataniem samolotem etc)
 • depresyjny nastrój
 • zaburzenia jedzenia
 • uzależnienia
 • dolegliwości somatyczne bez podłoża medycznego
 • załamanie nerwowe po ciężkim lub bolesnym przeżyciu
 • obsesyjne myślenie
 • czynności przymusowe
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie)
 • załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód itp)
 • problemy z seksualnością
 • problemy związane z orientacją seksualną
 • problemy w rodzinie
 • trudności wychowawcze
 • nadmierne stresy
 • problemy ze snem
 • wypalenie zawodowe
 • choroba psychiczna


W gabinecie przyjmuję:

 • osoby dorosłe
 • młodzież, dzieci
 • pary, rodziny
 • możliwa również psychoterapia grupowa


Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to wstępna konsultacja, której celem jest rozpoznanie Państwa problemu, trudności.

Konsultacja pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć swój kłopot oraz ustalić cele i zasady współpracy z terapeutą.
Jeśli zażywają Państwo na stałe jakieś leki to proszę na pierwsze spotkanie przynieść ich opakowanie.

W spotkaniu z psychoterapeutą dotyczącym dzieci i młodzieży uczestniczą najpierw tylko rodzice. Psychoterapia osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności, tzn. że jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.


Szczegółowe informacje o moich uprawnieniach oraz Regulamin Gabinetu są dostępne na stronie internetowej:

www.magdalena-bobik.pl

mgr Halina Toma

psychoterapeuta w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej

mgr Halina Toma - psychoterapeuta, pracuje z osobami dorosłymi i dorastającą młodzieżą


Szczególne obszary pracy z pacjentem:

 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia osobowości, kryzysy tożsamości
 • pomoc psychologiczna dla osób chorych somatycznie
 • kryzysy, trudne sytuacje życiowe, leczenie następstw traumatycznych wydarzeń
 • zaburzenia odżywiania
 • wypalenie zawodowe
 • problemy z seksualnością
 • problemy z orientacją seksualną
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie)
 • poszpitalne leczenie pacjentów z trudnościami (jako kontunuacja terapii)
 • trudności z zajściem w ciążę (możliwe jako wspomaganie leczenia farmakologicznego, często bardzo skutkuje) oraz depresje poporodowe
 • zagubienie w drodze rozwoju osobistego
 • kryzysy w związkach

 

Ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję w prywatnym gabinecie prowadząc psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz pod stałą superwizją.

 

Pierwsze spotkania z psychoterapeutą to wizyty konsultacyjne (w liczbie od 2 do 4 spotkań), po których pacjent może rozpocząć terapię. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.


Celem konsultacji jest:

 • określenie problemu z jakim zgłasza się osoba
 • wstępne zapoznanie się z aktualną i przeszłą sytuacją życiową
 • zbadanie motywacji do leczenia
 • zapoznanie klienta z metodą, którą pracuję
 • podjęcie decyzji o formie i możliwości dalszej współpracy.

 

Psychoterapia indywidualna, opiera się na stałym, regularnym kontakcie psychoterapeuty i pacjenta w czasie sesji psychoterapeutycznych, których częstotliwość jest ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami pacjenta.

 

Każdy z nas jest inny dlatego nie ograniczam czasu terapii. Trwa ona tyle ile potrzebuje pacjent by rozwiązać swoje trudności. Przepracowujemy doświadczenia z wielu lat i dlatego potrzebny jest czas by te zmiany były trwałe. Psychoterapia jest dla każdego, ma na celu poprawę jakości i komfortu życia, lepsze funkcjonowanie, radzenie sobie w sutyacjach trudnych, lepsze zrozumienie siebie samego i otoczenia.

 

Kontakt bezpośredni: 666054086

mgr Agnieszka Cinal

psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, pomagam dzieciom i młodzieży do 16 r.ż.
Swoje wykształcenie zdobywałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam psychologię w specjalności psychologia kliniczna dziecka, 2 – letnie studia podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”. Na bieżąco pogłębiam swoje kwalifikacje i umiejętności na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.
Doświadczenie zawodowe: praca w szkole, placówce o profilu socjoterapeutycznym, placówce opiekuńczo – wychowawczej, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej.


Zasady kontaktu:
Każdy kontakt z dzieckiem zaczynam od spotkania z obojgiem (jeśli to możliwe) rodziców, z którymi przeprowadzam szczegółowy wywiad o dziecku, trwa to ok. 1,5 h. Pracując z dzieckiem równocześnie współpracuję z rodzicami, gdyż system rodzinny, w którym żyje dziecko jest często kluczowy. Po zarejestrowaniu się telefonicznie lub on - line, przed pierwszą wizytą, proszę kontakt ze mną pod numerem telefonu: 880 220 334


Procedury rejestracji:

 • dla rodziców dzieci, które po raz pierwszy będą przeze mnie konsultowane:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy dwie godziny z rzędu) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie - wywiad pogłębiony przychodzą rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną dotychczasowa dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: przychodzi dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

 • dla rodziców dzieci, które już wcześniej były pod moją opieką:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy jedną godzinę) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie przychodzą sami rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną nową dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

Obszary pomocy:

 • zaburzenia lękowe
 • nerwice natręctw
 • fobie
 • stany depresyjne
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia jedzenia
 • nadpobudliwość, ADHD
 • nieśmiałość
 • niskie, nieadekwatne kompetencje społeczne
 • niedostosowanie społeczne
 • trudności w adaptacji w nowym środowisku szkolnym, przedszkolnym
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych, problemach rodzinnych, problemach szkolnych, problemach wychowawczych
 • zaburzenia uwagi, koncentracji
 • określenie predyspozycji zawodowych


Formy pomocy:

 • terapia indywidualna (obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w domu, środowisku)
 • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej: socjoterapeutyczne, TUS (trening umiejętności społecznych), Skillstreaming, TZA (trening zastępowania agresji)
 • treningi relaksacyjne

W razie NIEOBECNOŚCI pacjenta na wizycie proszę o poinformowanie najpóźniej 3 h przed wizytą, pod moim osobistym numerem 880-220-334.
W przypadku braku informacji o nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.

mgr Gabriela Bazarnik

psycholog

Kwalifikacje:

 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • roczny kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 • szkolenie w zakresie „Mediacje Rodzinne”
 • studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej
 • w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry im. J.J. Haubenstocków oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Formy udzielnej pomocy:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (spotkanie trwa 50 min.)
 • interwencja kryzysowa (spotkanie trwa 50 min.)
 • terapia par, małżeństw, rodzin (sesja trwa 90 min.)
 • terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych (kontakt z dzieckiem poprzedza spotkania najlepiej z obojgiem rodziców (jeśli jest to możliwe), 
 • z którymi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad na temat dziecka – spotkanie trwa 90 min.; sesja terapeutyczna trwa 50 min.)
 • Pierwsze spotkania (1-3 spotkań) poświęcone są rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności i dobraniu najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy, jedną        z nich może być terapia

Osoby, które na stałe zażywają leki proszone są o przyniesienie ich opakowań na pierwsze spotkanie.

Rodzice dzieci proszeni są o przyniesienia na pierwsze spotkanie dotychczasowej dokumentacji dziecka oraz opakowań leków, które zażywa dziecko.

Zakres oferowanej pomocy:

 • konflikty z partnerem/ współmałżonkiem
 • konflikty rodzinne
 • trudne sytuacje życiowe (m.in. rozwód, choroba, w tym choroba psychiczna osoby bliskiej, żałoba)
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek)
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy natury emocjonalnej
 • stany po próbach samobójczych
 • doświadczanie myśli samobójczych
 • problemy psychosomatyczne
 • brak radości i satysfakcji z własnego życia
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, współuzależnienie)
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • samopoznanie i rozwój osobisty

Kontakt telefoniczny: 730 022 133


UWAGA!
W razie NIEOBECNOŚCI na wizycie prosimy o zgłoszenie tego faktu z min. 3 GODZINNYM WYPRZEDZENIEM pod numerem

tel.NEURO-CENTRUM  (33) 82 356 56, 664 340 358.


W przypadku NIE ZGŁOSZENIA swojej nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.

mgr Natalia Harasimowicz

Coaching

Psychoterapia

Mgr Natalia Harasimowicz

Przyjmuje we wtorki, środy i piątki - godzina do ustalenia podczas rejestracji.

Rejestracja Neuro-Centrum: tel 33 823 56 56 lub 664 340 358Biogram i opis usługiKim jestem:

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, trenerką biznesu oraz coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF. Aktualnie realizuję czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

W swojej pracy korzystam z metod poznawczo-behawioralnych i podejścia humanistycznego, stosuję także narzędzia racjonalnej terapii zachowania i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jak wygląda współpraca ze mną:

Oferuję Ci wsparcie polegające na rozmowie. Jej celem jest uzyskanie przez Ciebie trwałej poprawy funkcjonowania w różnych sferach życia, a także pogłębienie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i potrzeb. Pomagam Ci także odkrywać właściwą drogę do Twojego celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, a także technik i narzędzi terapeutycznych, psychologicznych i szkoleniowych. Nasza praca oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Obszary, nad którymi możemy wspólnie pracować to:

    Cele – ustalanie, sprawdzanie pod kątem zgodności z Twoimi wartościami, trybem życia, możliwościami, monitoring i udoskonalanie sposobów ich realizacji. Przekształcanie poczucia że „chcę lub muszę coś zmienić” w konkretną wizję i plan działania.

    Decyzje - pomoc w podejmowaniu małych i dużych decyzji, wsparcie na każdym etapie procesu decyzyjnego, oferowanie konkretnych narzędzi, które pomagają w ich podejmowaniu.

    Zmiany - przygotowanie i przeprowadzanie przez zmiany (pracy, partnera/ki, miejsca zamieszkania, stylu życia itp.), odnajdowanie się w nowej sytuacji. Praca z kryzysem i stratą. Wspieranie Ciebie w Twoich wyzwaniach adaptacyjnych.

    Praca i edukacja – planowanie ścieżki kariery, przygotowanie do zmian pracy, rozmów rekrutacyjnych, konsultowanie dokumentów aplikacyjnych i budowanie wizerunku.

    Emocje – trening rozpoznawania i zarządzania uczuciami, jakich doświadczasz. Praca z lękiem, nieśmiałością, obniżonym nastrojem. Pogłębianie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i potrzeb.

    Umiejętności społeczne - trening wystąpień publicznych, tworzenie swojej spójnej, wewnętrznej wartości, praca nad pewnością siebie, wydobywanie Twoich mocnych stron i zasobów.

    Wellness – praca nad poprawą jakości Twojego samopoczucia psychofizycznego, w tym w szczególności pomoc w odchudzaniu i radzeniu sobie ze stresem.

    Relacje – praca nad rozumieniem, pogłębianiem i zarządzaniem Twoimi związkami, budowanie swoich asertywnych granic. Tworzenie satysfakcjonującego Cię stylu kontaktu z innymi ludźmi.

Więcej:

Jeśli chcesz lepiej mnie poznać lub dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmuję, zapraszam Cię na swoją stronę: http://coach-psycholog.pl/Informacje organizacyjne:

Terminy:

Czwartek i/lub piątek (oprócz ostatniego piątku w miesiącu), godziny do ustalenia, od 15.00 do 19.00.

Koszt sesji:

100zł / 50 minut

Klienci:

Osoby dorosłe

Młodzież od 16 r.ż.Notatka na temat coachingu:

Coaching jest procesem przydatnym w momencie, gdy klient/ka: •     czuje że potrzebuje zmiany, ale nie wie co chce zmienić

 

 •     wie co chcesz zmienić, ale nie wie jak to zrobić

 

 •     ma problem i nie ma pomysłu na jego rozwiązanie

 

 •     ma do podjęcia ważną decyzję lub musi dokonać trudnego wyboru

 

 •     chce popracować nad sobą w samodzielny i dynamiczny sposób – alternatywa dla długoterminowch terapii (coaching trwa zwykle od dwóch do ośmiu miesięcy)


Podstawowe zasady coachingu:

 1.  Klient/ka jest źródłem zasobów
 2.  Coaching dotyczy całej osoby - z jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, ale koncentrujemy się bardziej na teraźniejszości i przyszłości, szukamy obszarów w których klient/ka ma możliwości zmiany
 3. Klient/ka sam/a wybiera tematy, nad którymi chce pracować i stawia sobie własne cele
 4. Coach i klient/ka pracują jako równi sobie partnerzy, a podstawą ich współpracy jest bezwarunkowy szacunek i akceptacja
 5.   Celem coachingu jest zmiana i działanie, chociaż nie wyklucza to sesji poświęcanych na refleksję


Coaching jest spotkaniem dwóch osób będących ze sobą w relacji równości. Co to oznacza? Zarówno ja jak i Ty jesteśmy w procesie coachingowym dobrowolnie. Podczas sesji nie jestem wobec Ciebie dyrektywna, czyli nie mówię Ci co masz zrobić. Zakładamy, że to Ty wiesz co jest dla Ciebie najlepsze. Mogę Ci jedynie proponować tematy do przemyślenia, ćwiczenia, eksperymenty, mówić o tym jak Ciebie odbieram. Pomagam Tobie uczyć się, ale nie jestem po to, by Ciebie uczyć. Pobudzam Cię do myślenia, ale nie odpowiem na Twoje wątpliwości. Prowadzę sesje coachingowe w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla Twoich wartości i potrzeb. Efektem naszych spotkań jest odkrywanie przez Ciebie Twoich potrzeb, samodzielne poszukiwanie komfortu, a w rezultacie świadome dokonywanie zmian w swoim życiu.

Coaching to metoda skoncentrowana na rozwiązaniach. Podczas pracy skupiamy się raczej na praktycznych pomysłach na realizację celów, z jakimi przychodzisz, niż na rozpatrywaniu problemów z przeszłości. Nie znaczy to, że przeszłość nie jest ważna – pracujemy na niej, wydobywając informacje o Twoich dotychczasowych sposobach zachowania i podejmowania decyzji, o kluczowych momentach, które zaważyły na Twoim życiu, o tym dzięki czemu i komu zawdzięczasz to, kim jesteś dzisiaj. To jednak teraźniejszość i przyszłość będą w głównym kręgu naszych zainteresowań.

W coachingu kładę nacisk na to, abyś uświadamiał/a sobie posiadane przez siebie zasoby i umiejętności. Podczas sesji skupiamy się więc na wydobywaniu i wzmacnianiu Twoich konstruktywnych cech poprzez uważną obserwację, rozmowę oraz dostarczanie sobie nawzajem informacji zwrotnych na temat tego w czym jesteś dobry/a i jak możesz to wykorzystać.

Jako coach staram się także uświadamiać Ci proces i konsekwencje, jakie mogą wynikać z Twoich decyzji i postępowania. Daję Ci także użyteczne narzędzia, które będą pomocne przy zmianie Twoich zachowań. Na każdym etapie Twojej pracy wzmacniam Cię w trudnych dla Ciebie chwilach. Metoda coachingu opiera się na dobrowolności i Twojej wolnej woli – nie jesteś zmuszany/a do zmiany, sam/a decydujesz nad czym i w jaki sposób chcesz danego dnia pracować.

Głównym narzędziem w mojej pracy jako coacha są pytania. Mogę pytać, Ty możesz, choć nie musisz odpowiadać. Jako coach nie zasugeruję Ci rozwiązań, natomiast będę towarzyszyć Ci w obranej przez Ciebie ścieżce.

mgr Przemysław Książek

Psychoterapeuta pracujący w nurtach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Hipnoterapii.

Kontakt bezpośredni: 500 708 638

 

TSR zbudowano w oparciu o nauki Ericksona i terapię systemową. Podczas gdy klasyczne nurty psychoterapeutyczne skupiają się w swojej pracy na problemach i diagnozie psychopatologicznej, w nurcie TSR kładzie się głównie nacisk na to, czego człowiek potrzebuje i co chciałbym on osiągnąć, a praca nastawiona jest na jak najszybsze rozwiązanie problemu.

 

Hipnoterapia to terapia wykorzystująca naturalny stan umysłu jakim jest hipnoza. Wokół hipnozy zrodzonych jest wiele mitów i błędnych przekonań, ale to co powinieneś wiedzieć o hipnozie to:

-hipnoza nie może wyrządzić Ci krzywdy
-nie można utknąć w hipnozie
-zawsze kontrolujesz się i nie wydarzy się nic co jest niezgodne z Twoją wolą
-każdy, jeżeli tego chce może być zahipnotyzowany

 

Najczęściej pracujemy z klientami nad:

 

 • pozbywaniem się nałogów m.in. palenia
 • uwalnianiem się od fobii i lęków
 • depresją
 • kontrolą wagi
 • eliminacją stresu
 • nauką bezbolesnego porodu
 • uwalnianiem się od bagażu emocjonalnego przeszłości
 • znieczuleniem hipnotycznym
 • chorobami psychosomatycznymi m.in. astmy, alergie, migreny, choroby skóry, IBS (zespół jelita drażliwego)
 • rozwojem osobistym m.in. pewnością siebie i wzrostem koncentracji
 • hipnozą sportową
 • nauką autohipnozy

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://hipnoterapeuta.com.pl

Prosimy o wcześniejsze odwoływanie sesji. W przypadku nieodwołania sesji na krócej niż 24h przed umówionym terminem koszt kolejnej sesji jest podwójny.
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Wadowice (Zaskawie, "Pod Kopcem")
Jaroszowice 6 - zobacz na mapie
Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek,
w godz. 10.00 - 21.00:
33 823 56 56
664 340 358
rejestracja@neurocentrum-wadowice.pl
www.neurocentrum-wadowice.pl

 

×
×
×
×